?

Log in

No account? Create an account
Лучшее лекарство - это улыбка:-) [entries|archive|friends|userinfo]
Фурия Мегеровна

[ обо мне | поговорим? ]
[ journal archive | прогулка под дождем ]

[май. 17, 2019|11:08 pm]
Фурия Мегеровна
[Tags|]

Ще донеса от моето проклятие
Най-светъл извлек в моята горчилка:
На някого все нечии обятия,
На нечие дете ще е родилка.

Там птиците заспиват в добрината,
Там са запазените слънчевите дни.
Проклятието винаги в душата,
Но просто във любов го превърни.
СсылкаОтветить